Search

Medierätt 3 | 3rd edition

by Thomas Carlén-Wendels and Daniel Tornberg

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-08-04
Edition 3
More editions 2005/2
Pages 92
ISBN 9789144076904
Kategori(er) Law
 ↳ Intellectual Property
Media & Communication
Add to cart

Used within following courses

Description

Detta är den tredje boken i en serie om tre. Medierätt 1–3 tar tillsammans ett helhetsgrepp på mediejuridiken genom att fokusera på sådana lagar och regler som reglerar innehållet i våra olika medier. Medierätt 3 behandlar - de grundläggande reglerna inom upphovsrätt - rätten till fotografier, musik och bilder - verkshöjdsbegreppet - rättigheter för upphovsmän, artister och producenter - rätten att fritt utnyttja andras verk - avtal om upphovsrätt - kopieringsskydd - kort beskrivning av övriga immaterialrätter. Medierättsböckerna är skrivna för att användas på utbildningar inom medieområdet. Medierätt 1 behandlar yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala meder samt radio och tv. Medierätt 2 behandlar marknadsrätt, dvs. reglerna kring reklam och marknadsföring. Tredje upplagan Medierätt 1 Medierätt 2

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng