Search

Livet i skolan 2 : Grundbok i pedagogik och elevkunskap: Lärarprofessionalitet | 1st edition

by Thomas Nordahl, Terje Manger and Sølvi Lillejord

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-12-13
Edition 1
Pages 240
ISBN 9789144076584
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Livet i skolan 2 är den andra av två grundböcker inom området pedagogik och elevkunskap.I den första boken, Livet i skolan 1, ger författarna en introduktion till centrala teorier om lärande, förmåga och utveckling. I den andra boken, Livet i skolan 2, behandlas lärande, förmåga och utveckling. I bok nummer två tar författarna också upp området lärares lärande, utveckling och hur lärare kan utveckla sig genom sitt eget arbete tillsammans med kolleger.Den grundläggande idén för boken är att ämnet pedagogik och elevkunskap ska vara praktiknära och forskningsbaserat. De båda böckerna tillsammans presenterar en bred förståelse för hur lärare på bästa sätt kan tillrättalägga elevernas lärande och hur de ska möta elevers sociala problem och andra förhållanden som hämmar lärande. Inte minst ska ämnet utgöra grunden för lärarnas förmåga att leda elevernas lärprocesser och förstå att samarbeta - både inom skolan och med alla skolans samarbetspartners.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng