Search

Värt att veta om personuppgiftslagen | 1st edition

by Kristina Blomberg

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-02-10
Edition 1
Pages 218
ISBN 9789144066165
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

I dagens samhälle skapas fler och fler register. Snart sagt alla företag, myndigheter och föreningar har sina egna kund-, personal- eller medlemsregister. Alla dessa register regleras av personuppgiftslagen (PuL). En vanlig föreställning är att PuL är relevant endast om personnummer registreras. Detta är felaktigt. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet betraktas som personuppgift och regleras därför av lagstiftningen. Denna bok presenterar de centrala delarna inom PuL. Boken redogör bland annat för hur register får användas, under vilka förutsättningar uppgifter får läggas in i register och vilka uppgifter som får registreras.Boken redogör även för under vilka förutsättningar uppgifter får publiceras på internet och vad som gäller vid publicering av personuppgifter på sociala forum som Facebook och Twitter.Värt att veta om personuppgiftslagen lämnar svar på de vanligaste frågorna angående PuL. Boken vänder sig främst till studenter, personuppgiftsombud och andra som i sin dagliga verksamhet handskas med personuppgifter. Boken är en praktisk handledning i PuL och ger många exempel på hur man i praktiken kan och får hantera personuppgifter.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng