Search

Systemskifte? : den nya svenska välfärdspolitiken | 1st edition

by Anders Lindbom

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-04-26
Edition 1
Pages 222
ISBN 9789144057347
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

Bokens övergripande frågeställning är vad som förklarar den svenska välfärdsstatens utveckling sedan 1990-talets svåra ekonomiska kris. Tillsammans ger bokens kapitel en bred bild av hur det svenska politiska systemet fungerar. Ett antal centrala beslut och händelser i modern svensk politisk historia analyseras ingående, till exempel 1990-talets budgetsanering och pensionsreform. I boken argumenterar författaren för att den relativt universella välfärdsmodellen, som nu har funnits i åtminstone ett halvsekel, har fått ett förhållandevis brett politiskt stöd hos medborgarna. Radikala nedskärningar är därför närmast omöjliga. Vissa välfärdsprogram har dock visat sig vara mindre motståndskraftiga än andra, bland annat beroende på att deras uppbyggnad ger möjligheter att genomföra besparingar i det fördolda. Boken visar också hur nya intresseorganisationer som till exempel pensionärsorganisationerna har ett betydande inflytande, medan LO:s inflytande framstår som svagare än vad ofta hävdas i den offentliga debatten. Boken vänder sig i första hand till studenter i statsvetenskap, sociologi eller socialt arbete, men även till den politiskt intresserade som vill lära sig mer om den nya svenska välfärdspolitiken. På författarens blogg - se länken till höger - finns arbetsmaterial som kopplar bokens argument till aktuella politiska händelser.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng