• Inga resultat

Search

Röstboken : tal-, röst och sångövningar | 1st edition

by Ninni Elliot

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2008-11-03
Edition 1
Pages 135
ISBN 9789144053486
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
 ↳ Speech therapy
Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Den här boken handlar om våra röster och hur professionella inom skola, skådespelar- och sångarutbildningar samt sjukvård kan arbeta med elever och patienter som behöver hjälp med att träna sina röster i tal och sång.Boken inleds med ett kapitel som beskriver röstapparatens uppbyggnad och funktion. Övriga kapitel är praxisnära och handlar om: - andning, röstbildning och artikulation - röst- och talövningar - sångövningar - röstövningar vid röstrubbningar.I ett avslutande kapitel presenteras bakgrunden till flera av författarens övningar, tankar och terapiidéer. Hon berättar också om sina inspirationskällor genom åren.Till boken hör ett antal ljudfiler som kan användas som stöd för övningarna i boken så att de genomförs på rätt sätt. Du kan dessutom lyssna till författarens egen röst både när hon visar andnings-, röst- och talövningar, och när hon med sin karaktäristiska lyhördhet demonstrerar sångövningar tillsammans med en elev. Du får tillgång till dessa ljudfiler genom att med hjälp av koden i boken logga in på bokens webbplats: www.studentlitteratur.se/rostbokenBoken vänder sig till blivande och verksamma talpedagoger, specialpedagoger med inriktning tal, språk och kommunikation, logopeder, tal- och röstterapeuter, sångpedagoger samt till sångstuderande och körsångare.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng