Search

Trafiksäkerhet : en kunskapsöversikt. D. 6 | 2nd edition

by Anders Englund

Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2007-11-20
Edition 2
Pages 622
ISBN 9789144050386
Kategori(er) Nature science & Tech
 ↳ Tech
Add to cart

Description

Boken inleds med en kort historisk tillbakablick och redovisar dagens trafiksäkerhetssituation. Olika metoder för att beskriva olyckor och för att studera orsaker och samband presenteras på ett övergripande sätt. Därefter behandlas tre huvudområden som utgör tyngdpunkten i boken: trafikteknik, trafikanters beteende och skadeförebyggande forskning. Inom vart och ett av dessa beskrivs de grundläggande problemen, den teoretiska grund man försöker etablera och olika åtgärder för ökad säkerhet. Fordons säkerhet och trafikmedicin ingår också.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 8 

 0 

 5 

 3 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng