Search

Handledning inom behandlande yrken | 1st edition

by Peter Hawkins and Robin Shohet

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2008-11-28
Edition 1
Pages 320
ISBN 9789144048192
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
 ↳ Social work
Add to cart

Used within following courses

Description

Intresset för handledning har vuxit enormt de senaste åren. Idag är det inte bara en angelägenhet för rådgivare, psykoterapeuter och socialarbetare utan för alla medicinska professioner - och även för utbildare, coacher, mentorer och personer som arbetar med mänsklig resursutveckling. Ett centralt inslag i boken är den sjuögda handledningsmodellen, som har vidareutvecklats och förfinats för att passa olika yrken och olika delar av världen. Nya förhållningssätt, modeller och tekniker har också inkluderats, till exempel: - nya metoder för grupphandledning - CLEAR-modellen för att strukturera en handledningssession - hur man anpassar handledning till olika inlärningsstilar - hur man använder video och interpersonell minnesteknik i utbildningssyfte - nytt material om forskning och aktionsforskning kring handledning - ett kapitel om transkulturell handledning tar bl.a. upp utmaningen med att arbeta med asylsökande och flyktingar. Boken vänder sig i första hand till utbildningar av handledare inom psykologarbete, socialt arbete, vård och omvårdnad, men även inom andra områden som skola, organisationsutveckling och coaching.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 3 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng