Search

Konsten att översätta | 1st edition

by Rune Ingo

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2007-01-09
Edition 1
Pages 375
ISBN 9789144045122
Kategori(er) Language
 ↳ Linguistics
Add to cart

Description

Hur vi än definierar själva översättandet, startar arbetet i praktiken med en skriven eller talad text på ett språk och resulterar i en situationellt anpassad text på ett annat. I den här boken presenteras tankemodeller för hur man som översättare under olika omständigheter kan hantera sitt språkliga material, både till form och innehåll. Författaren söker en syntes i översättningsproblematiken genom att utgå från de fyra grundaspekterna grammatisk struktur, språklig varietet, semantik och pragmatik. Konsten att översätta bygger på Från källspråk till målspråk av samma författare, men har en mer praktisk-didaktisk inriktning på själva översättningsarbetet, exempelvis beskriver den mer utförligt olika situationella faktorer som påverkar översättarens arbete och översättningens exakthet i förhållande till utgångstexten. Ett principprogram för översättare ingår också. Boken vänder sig till språkstuderande, speciellt inom översättar- och tolkutbildningen. Den erbjuder också stimulerande läsning för verksamma översättare och tolkar samt alla andra som är intresserade av översättningsproblematik.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 3 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng