Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Klinisk kemi och klinisk fysiologi | 3rd edition

by Agneta Bjuväng

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2006-03-08
Edition 3
More editions 2000/2, 2014/4
Pages 232
ISBN 9789144043975
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
 ↳ Physiology
Add to cart

Used within following courses

Description

Klinisk kemi återger och förklarar biokemiska processer i kroppen. Genom analys och tolkning av biologiska ämnen i olika kroppsvätskor bidrar klinisk kemi till diagnostiken och uppföljningen av sjukdomar i klinisk verksamhet. Klinisk fysiologi beskriver hur fysiologiska kunskaper och metoder används för att ställa diagnos, fastställa sjukdom och följa effekten av behandling. I boken beskrivs även nuklearmedicinska och en del neurofysiologiska undersökningar. I denna tredje upplaga har samtliga kapitel omarbetats och uppdaterats. Avsnitten som berör klinisk kemi har fördjupats och den del som berör klinisk fysiologi fokuserar nu mer på patienten och förberedelser inför undersökningarna.Boken vänder sig främst till studerande vid sjuksköterskeutbildningen men också till vårdpersonal som vill få kunskap i klinisk kemisk och klinisk fysiologisk diagnostik. Den ger också en grundläggande orientering inom klinisk kemi och klinisk fysiologi för studenter inom den biomedicinska analytikerutbildningen. På bokens webbplats, www.studentlitteratur.se/klinkemklinfys, finns länkar och möjlighet att ställa frågor till författarna.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 2 

 9 

 4 

 2 

 9 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng