• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Medierätt. 2, Marknadsrätt | 3rd edition

by Daniel Tornberg and Katarina Ladenfors

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2004-08-19
Edition 3
More editions 2011/4
Pages 74
ISBN 9789144037080
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Description

Detta är den andra boken i en serie om tre. Medierätt 1-3 tar tillsammans ett helhetsgrepp på mediejuridiken genom att fokusera på sådana lagar och regler som reglerar innehållet i våra medier.Medierätt 2 behandlar&8226; de grundläggande reglerna för reklam och marknadsföring&8226; Marknadsföringslagen&8226; andra viktiga marknadsrättsliga lagar&8226; innebörden av "god marknadsföringssed"&8226; regler för förmånserbjudanden och personliga förmånerDenna tredje upplaga är uppdaterad med hänsyn dels till den allmänna rättsutvecklingen på området, dels ny lagstiftning om garantier, obeställd reklam samt elektronisk handel.Medierättsböckerna är skrivna för att användas på utbildningar inom medieområdet. Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 3 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng