Search

Språkutveckling och språkstörning hos barn - Del 2 : Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter | 1st edition

by Gisela Håkansson, Kristina Hansson and Marianne Ors

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-05-20
Edition 1
Pages 536
ISBN 9789144017648
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
 ↳ Speech therapy
Language
Add to cart

Used within following courses

Description

Behovet av en bok på svenska som samlar olika forskningsperspektiv och ger en översikt av kommunikativa (pragmatiska) svårigheter hos barn har länge varit stort. Denna bok utgör andra delen i serien Språkutveckling och språkstörning hos barn. Boken är uppdelad i fyra block: - Block I ger en historisk översikt av hur pragmatiska svårigheter, inklusive  autism, beskrivits och väcker frågor om normalitet. - Block II sätter beskrivningar av pragmatiska svårigheter i relation till  grundläggande teorier om pragmatik. - Block III redovisar forskning om pragmatisk utveckling hos barn med typisk utveckling. Teorier och begrepp inom barnspråksforskning med relevans för pragmatisk utveckling och svårigheter diskuteras också. - Block IV behandlar pragmatiska svårigheter i relation till språkstörning och andra funktionsnedsättningar. I slutet presenteras en övergripande teoretisk modell för att förstå hur pragmatiska svårigheter kan uppstå. Blocket ger också  pedagogiska och kliniska implikationer för intervention. Språkutveckling och språkstörning hos barn del 2 riktar sig främst till logoped­studenter, logopeder och specialpedagoger men kan även läsas av studenter i psykologi, pedagogik och språkvetenskapliga ämnen. Den kan också användas som fördjupningslitteratur i forskarutbildning inom dessa ämnen. Även andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn med olika slag av pragmatiska svårigheter kan ha nytta av boken.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 6 

 6 

 3 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng