Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Funktionshindrade i välfärdssamhället | 3rd edition

by Rafael Lindqvist

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-11-28
Edition 3
More editions 2007/1, 2009/2, 2017/4
Pages 292
ISBN 9789140682161
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

FUNKTIONSHINDRADE I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET  handlar om funktionshindrades livsvillkor på några centrala områden: arbete och försörjning, vård, omsorg och utbildning, men också om funktionshindrades roll som samhällsmedborgare med anspråk på delaktighet och inflytande.

Bokens fokus ligger till stor del på välfärdssystemets möjligheter och begränsningar relaterade till funktionshindrades villkor. Men det finns naturligtvis en rad andra faktorer som också påverkar medborgarnas villkor som t.ex. utvecklingen inom ekonomi och arbetsmarknad och inte minst de attityder och föreställningar vi har om vad det innebär att ha ett funktionshinder.

Den historiska framställningen visar på en utveckling från ett ensidigt individuellt handikappbegrepp, som betonar individens sjukdomar, skador och andra brister som konstituerande för handikappet, till ett mer relativt funktionshinderbegrepp som betonar omgivningens betydelse för om handikapp föreligger eller ej. 

Boken vänder sig till studerande på universitet och högskolor, framför allt inom socialt arbete och vårdvetenskap. Rafael Lindqvist är professor i sociologi, med inriktning funktionshinderforskning, Uppsala universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 7 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng