Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys | 1st edition

by Simon Lindgren and Mikael Hjerm

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2010-06-16
Edition 1
More editions 2014/2
Pages 160
ISBN 9789140670397
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

Samhällsvetenskaplig forskning handlar om att studera sociala fenomen som väcker frågor och skapar nyfikenhet. Men för att man ska kunna besvara frågorna och stilla sin nyfikenhet måste man veta hur man ska gå tillväga.

Det finns gott om metodböcker, men få visar hur det faktiskt går till att tolka de data som har samlats in. Att koda och tematisera sina data eller att göra en regressionsanalys kan man lära sig. Men att sedan relatera resultaten till den värld vi lever i upplevs ofta som mycket svårare.

I den här boken förklaras det hantverk som består i att analysera olika typer av data. Här tydliggörs också hur och vilka verktyg som används för att faktiskt kunna säga något om det som studeras. Författarna går igenom både kvantitativ och kvalitativ analys på ett relativt ingående men samtidigt enkelt sätt.

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys riktar sig framför allt till högskole- och universitetsstuderande inom samhällsvetenskapliga ämnen på grundnivå.

Mikael Hjerm är docent i sociologi vid Umeå universitet och forskar om främlingsfientlighet, nationalism och mångkulturalism.
Simon Lindgren är professor i sociologi vid Umeå universitet och forskar om internetkultur och mediediskurser.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng