Search

Författningssamling i straffrätt : 2020 | 9th edition

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-03-11
Edition 9
Pages 570
ISBN 9789139209522
Kategori(er) Law
 ↳ Criminal law
Add to cart

Description

Författningarna i denna samling har valts ut för att användasvid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan ocksåanvändas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna grundlagar, lagar och förordningar på straffrättens område.Vidare ingår fördraget om Europeiska unionen och fördraget omEuropeiska unionens funktionssätt.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 9 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng