Search

Sverige och folkrätten | 6th edition

by Ove Bring, Said Mahmoudi, Pål Wrange and Mark Klamberg

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-03-06
Edition 6
Pages 396
ISBN 9789139208815
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Boken redogör på ett lättillgängligt sätt för folkrättens karaktär, dess förhållande
till svensk rätt och dess betydelse för mellanstatliga relationer. Den
behandlar också folkrättens olika sakområden, som FN-stadgans fredsfrämjande
system, de mänskliga rättigheterna, den internationella humanitära
rätten i krig, havsrätten, den internationella miljörätten och den internationella
ekonomiska rätten. Boken är skriven utifrån ett svenskt perspektiv,
och redogör bl.a. för svenska insatser för utvecklingen av folkrätten samt för
hur folkrätten ska tillämpas i den svenska rättsordningen.


Boken är i första hand en lärobok i folkrätt för juristutbildningen, men
lämpar sig samtidigt som referenskälla för statsvetare, journalister och andra
som är intresserade av folkrätt.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 2 

 0 

 2 

 4 

 3 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng