• Inga resultat

Search

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet : Särskilda avtal | 7th edition

by Jan Hellner, Richard Hager and Annina H Persson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2019-08-27
Edition 7
More editions 2005/4, 2010/5, 2015/6
ISBN 9789139208532
Kategori(er) Law
 ↳ Contract law
Add to cart

Description

I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda
avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom,
entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster,
benefika avtal samt hyra av lokal.
Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas
i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till
praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.
Denna sjunde upplaga av Jan Hellners Speciell avtalsrätt II.
Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal bygger på sjätte upplagan,
som utkom 2015. Den är översedd och kompletterad, främst med
hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur
sedan den förra upplagan utkom.
Omarbetningen av professor Jan Hellners bok har gjorts av
Richard Hager och Annina H. Persson.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 8 

 9 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng