Search

Vad är rätt? | 2nd edition

by Wiweka Warnling-Nerep

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2015-08-26
Edition 2
More editions 2012/1
Pages 107
ISBN 9789139207085
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

VAD ÄR RÄTT? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem. Frågan kan också ges en rättsteoretisk innebörd, om man försöker förstå juridikens väsen och t.ex. vill analysera vad som skiljer rättsregler från andra typer av regler.


Författarens ambitioner är inte att ge läsarna full klarthet i rättens "inre natur", utan det främsta syftet är att väcka frågor och få läsarna att själva reflektera:

  • - Kan en gällande lag vara föråldrad?
  • - Måste man alltid följa prejudikat från våra högsta domstolar?
  • - Är EU-direktiv eller domar från EU-domstolen bindande?
  • - Vad händer egentligen om man stör en av Natura 2000 skyddad Bufo bufo-padda i sin egen trädgård eller om man, utan försvarsmaktens tillstånd, använder en s.k. drönare för att ta bilder?

    Rätten är ständigt i förändring genom nya svenska lagar och domar, liksom domar från Europadomstolen och EU-domstolen samt annan EU-rätt i form av fördrag, förordningar, direktiv m.m. Det en gång inlärda är alltså inte en stabil punkt annat än temporärt, utan alla jurister måste inse betydelsen av att lära på nytt och att bedöma juridiska frågor, såväl idag som i framtiden, med hjälp av en juridisk metod.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 6 

 9 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng