Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Introduktion till straffrätten | 10th edition

by Suzanne Wennberg

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-06-30
Edition 10
More editions 2008/8, 2011/9, 2017/11, 2020/12, 2022/13
Pages 118
ISBN 9789139206903
Kategori(er) Law
 ↳ Criminal law
Add to cart

Used within following courses

Description

Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden.

Ambitionen med boken är att så enkelt som möjligt visa på huvuddragen och beskriva grundprinciperna inom straffrätten utan att tränga in i alltför utförliga beskrivningar. På vissa områden är det dock oundvikligt att redogöra för detaljer och använda fackuttryck.

I denna upplaga har lagändringar beaktats fram till den 1 maj 2014.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 3 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng