Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Allmänna fastighetsrätten : en introduktion | 4th edition

by Richard Hager

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-08-08
Edition 4
More editions 2011/3, 2018/5, 2023/6
Pages 142
ISBN 9789139206866
Kategori(er) Law
 ↳ Real Estate law
Komvux (adult education)
Add to cart

Used within following courses

Description

I denna bok ges en introducerande framställning av den allmänna fastighetsrätten och den spänner över ett brett spektrum av frågor.

Boken behandlar regler om vad som utgör fast egendom, regler om köp, gåva och byte av fast egendom, regler om servitut och nyttjanderätter till fast egendom, regler om sakrättsliga förhållanden avseende fast egendom och regler om inskrivning.

I denna fjärde upplaga har framställningen uppdaterats med hänsyn till rättsutvecklingen sedan den förra upplagan gavs ut (2011). Boken har också genomgått smärre justeringar och förtydliganden.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng