Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Köprätten : en introduktion | 7th edition

by Jon Kihlman

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-01-17
Edition 7
More editions 2011/6, 2016/8, 2020/9, 2022/10
Pages 133
ISBN 9789139206859
Kategori(er) Law
 ↳
Add to cart

Used within following courses

Description

Den sjunde upplagan innehåller uppdateringar föranledda av ändringar i den internationella köplagen och i regleringen av betalningsdröjsmål, liksom en del andra smärre justeringar och tillägg. Upplagan tar i särskilda stycken upp de förändringar i konsumentköplagen som har föreslagits i prop. 2013/14:15 och som kan förväntas träda i kraft den 13 juni 2014.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 5 

 8 

 1 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng