Search

Författningar i statsrätt | 6th edition

by Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström and Annika Lagerqvist Veloz Roca

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2015-03-12
Edition 6
More editions
Pages 158
ISBN 9789139206309
Kategori(er) Law
 ↳ Constitutional law
Add to cart

Description

Författningar i statsrätt innehåller de grundläggande statsrättsliga författningarna, dvs. de fyra grundlagarna och riksdagsordningen samt författningar som kompletterar eller ansluter till dessa bestämmelser. Samlingen är primärt avsedd för kurser i statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på Statsrätt (12 hp.), Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, men den kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med statsrättliga frågor.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 4 

 7 

 1 

books.

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Searching...
Stäng