Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Specialstraffrätten : en introduktion | 7th edition

by Josef Zila

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-05-03
Edition 7
More editions 2006/5, 2009/6, 2016/8, 2019/9
Pages 104
ISBN 9789139206262
Kategori(er) Law
 ↳ Criminal law
Add to cart

Used within following courses

Description

Denna bok vill presentera den specialstraffrättsliga problematiken i ett sammanhang och den utgör därför ett viktigt tillskott vid undervisningen i grundkursen i straffrätt på juristlinjen. Där finns behov av att presentera specialstraffrätten på ett tämligen utförligt sätt, dock utan att gå in i detalj.
Framställningens disposition och omfattning är pedagogiskt upplagda till de behoven.
I denna sjunde upplaga är beaktade de ändringar av rättsläget som tillkommit efter juni 2009 t.o.m. december 2012. Vissa nytillkomna rättsfall har också inarbetats. Framställningen utgår således från rättsläget den 1 januari 2013.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 2 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng