Search

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder | 12th edition

by Lars Heuman, Ulf Bernitz, Wiweka Warnling-Nerep, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel and Hans Heinrich-Vogel

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2012-08-27
Edition 12
More editions 2010/11, 2006/9, 2008/10, 2014/13, 2017/14
Pages 271
ISBN 9789139206125
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad
i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder
för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT
är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar
såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnad
och det centrala rättskällematerialet som svårare frågor som dyker upp
i mer ingående rättsutredningar. Boken orienterar också om rättskällor
och dokumentation i europarätten och om information i digital form.
FINNA RÄTT används både i akademisk undervisning vid de juridiska
fakulteterna och inom andra typer av rättsutbildning och av praktiskt
verksamma jurister. FINNA RÄTT har skrivits av en författargrupp bestående
av juris professorer vid Stockholms universitet. Hans-Heinrich
Vogel är numera professor i Lund.
I den tolfte upplagan har texten genomgående aktualiserats och skrivits
om där det behövts. Kapitlet om europarätten har kompletterats.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 5 

 7 

 2 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng