Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Standardavtalsrätt | 8th edition

by Ulf Bernitz

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-02-04
Edition 8
More editions 2008/7, 2018/9
Pages 252
ISBN 9789139205982
Kategori(er) Law
 ↳ Contract law
Add to cart

Used within following courses

Description

Standardavtalsrätt är en sedan länge välkänd och ofta använd lärobok i avtalsrätt med särskild inriktning på användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Den behandlar både kommersiell avtalsrätt och konsumenträtt. Boken har fått en omfattande användning i det praktiska rättslivet, inte minst bland advokater och domare.

Denna åttonde upplaga av boken har överarbetats och kompletterats i många hänseenden och förts à jour med hänsyn till rättsutvecklingen, framför allt genom ny rättspraxis. Europeiska och komparativa perspektiv har förts in i ökad utsträckning.

Boken behandlar bland annat
- standardavtalens funktion och förhållandet till handelsbruk,
- standardvillkors införlivande med det enskilda avtalet,
- principerna för tolkning av standardavtal,
- tvingande lagstiftning och oskäliga villkor,
- tillämpningen av generalklausulen i 36 § avtalslagen,
tillämpningen av de särskilda avtalsvillkorslagarna.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 4 

 0 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng