Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Marknadsrätten : en introduktion | 5th edition

by Per Jonas Nordell

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2010-10-06
Edition 5
More editions 2008/4, 2017/7, 2020/8, 2023/9
Pages 149
ISBN 9789139205692
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Used within following courses

Description

Marknadsrätten. En introduktion är en grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden ? konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen. Boken tar också upp annan marknadsrelaterad lagstiftning liksom systemen för näringslivets självreglering på marknaden. Gällande svensk rätt sätts in i ett såväl historiskt som vidare europeiskt och internationellt marknadsperspektiv.

Denna upplaga har uppdaterats med avseende på de förändringar som har skett i rättsutvecklingen under de senaste två åren. Det gäller bl.a. ändringar i upphandlingslagstiftningen och den nya radio och TV-lagen. Organisationen för självreglering på det marknadsföringsetiska området har resulterat i den nyinrättade Reklamombudsmannen. Uppdateringar har gjorts med hänsyn till utvecklingen i EU och nationell rättspraxis.

Boken är i första hand tänkt att användas som kurslitteratur inom jurist- och civilekonomutbildning, men vänder sig även till advokater, bolagsjurister och alla som arbetar med konsumenträtt, reklam och marknadsföring.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng