Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Straffrättens påföljdslära | 3rd edition

by Nils Jareborg and Josef Zila

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2010-08-25
Edition 3
More editions 2007/2, 2014/4, 2017/5, 2020/6, 2022/7
Pages 192
ISBN 9789139205586
Kategori(er) Law
 ↳ Criminal law
Add to cart

Used within following courses

Description

Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang. I denna tredje upplaga har ett antal ändringar av rättsläget beaktats. Avsnitten om förverkande, straffvärde samt berörda delar av avsnitt om straffmätning har bearbetats. Förändringar i påföljdspraxis har inarbetats och framställningen har genomgående uppdaterats. Ur innehållet: DEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONER Böter ? Fängelse ? Villkorlig dom ? Skyddstillsyn ? Överlämnande till särskild vård DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIER Proportionalitet ? Allmänprevention ? Individualprevention ? Humanitet DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNING Straffvärde ? Straffmätning ? Påföljdsval ? Unga lagöverträdare ? Vissa fall av påföljdskonkurrens ? Påföljdsstatistik

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 6 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng