Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Arbetskompendium i statsrätt | 10th edition

by Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Annika Lagerqvist Veloz Roca and Hedvig Lokrantz-Bernitz

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2010-05-04
Edition 10
More editions 2008/9, 2012/11, 2017/13
Pages 120
ISBN 9789139205449
Kategori(er) Law
 ↳ Constitutional law
Add to cart

Used within following courses

Description

Detta arbetskompendium är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen, vilket vid Stockholms universitet görs under andra terminen. Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och struktur genom tablåer, sammanställningar etc. Härutöver finns ett antal gamla skrivningsfrågor - strukturerade ämnesvis - samt några hela tentamina, samtliga med förslag till svar. Kompendiet är emellertid inte knutet till en viss lärobok, även om man vid juristutbildningen i Stockholm numera nyttjar Statsrättens grunder (Warnling-Nerep m.fl.), utan kan därför med fördel nyttjas även av studenter på andra studieorter.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng