Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Rättegång - 5 / Femte häftet | 8th edition

by Henrik Edelstam, Per Olof Ekelöf and Mikael Pauli

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-01-11
Edition 8
More editions 1998/7, 2024/9
Pages 310
ISBN 9789139205371
Kategori(er) Law
 ↳ Litigation
Add to cart

Used within following courses

Description

I RÄTTEGÅNG V behandlas det ordinära förfarandet i tvistemål, bl.a. förberedelse, huvudförhandling och dom. I fråga om brottmål behandlas bl.a. förundersökning, förutsättningar för åtal och huvudförhandling. I den nya åttonde upplagan av boken har vissa partier skrivits om och i några avsnitt föreligger text som är helt ny. När det gäller bokens karaktär har den pedagogiska funktionen betonats alltmer. Jämfört med förra upplagan innebär detta att en del partier och hänvisningar har fått utgå till förmån för en mer förklarande text. Tanken har varit att försöka framhålla bokens funktion som lärobok.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng