Search

Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar | 2nd edition

by Ulf Bernitz

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2009-04-07
Edition 2
More editions
Pages 268
ISBN 9789139205227
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Used within following courses

Description

Svensk och europeisk marknadsrätt är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU. Svensk och europeisk marknadsrätt tar främst upp konkurrenslagstiftningens uppbyggnad, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden, möjligheterna till undantag, missbruk av dominerande ställning, koncentrationskontrollen samt förfarande och sanktioner etc. Här belyses bakgrundsvis EU:s inre marknadsrätt, skyddet för näringsfriheten, tillåtligheten av monopol och statsstöd, angränsande avtals- och skadeståndsrättsliga frågor m.m. Denna andra upplaga, kompletterad och fördjupad, behandlar rättsläget efter införandet av 2008 års svenska konkurrenslag.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng