Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Marknadsrätten : en introduktion | 4th edition

by Per Jonas Nordell

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2008-10-01
Edition 4
More editions 2010/5, 2017/7, 2020/8, 2023/9
Pages 161
ISBN 9789139205012
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Description

Grundläggande lärobok med tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden, konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen. Även annan marknadsrelaterad lagstiftning behandlas liksom systemen för näringslivets självreglering på marknaden. Gällande svensk rätt ses i såväl ett historiskt som vidare europeiskt och internationellt sammanhang. Boken är främst avsedd för jurist- och ekonomutbildningar men är också lämplig för andra utbildningar i marknadsföring.

Denna upplaga har väsentligt reviderats och beaktar 2008 års konkurrens- och marknadsföringslagsreform och övriga förändringar i den marknadsrättsliga lagstiftningen: 2008 års upphandlingslagar, informationsbestämmelserna i försäkringsavtalslagen, distans- och hemförsäljningslagen, marknadsföring av alkohol- och tobaksvaror samt läkemedel. Slutligen beaktas 2006 års revision av Internationella handelskammarens (ICC) Regler om reklam och marknadskommunikation.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng