• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Avtalsrätten : En introduktion | 3rd edition

by Jan Ramberg and Christina Ramberg

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2007-01-17
Edition 3
More editions 2010/4, 2014/5, 2017/6, 2019/7
Pages 143
ISBN 9789139204350
Kategori(er) Law
 ↳ Contract law
Add to cart

Used within following courses

Description

En koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt med betoning på standardavtalsrätt och affärsjuridik. Tar upp avtalstolkning och tolkningsmetoder, avtal och konsumentskydd, rättsverkningar för andra än avtalsparterna samt kontraktsklausuler. Boken är främst avsedd för personer som sluter avtal i sin näringsverksamhet och för studenter inom ekonomi- och juridikutbildningar.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 3 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng