Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

En introduktion till förvaltningsrätten | 8th edition

by Wiweca Warnling-Nerep

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2006-01-15
Edition 8
More editions 2012/10, 2014/11, 2018/12, 2020/13, 2022/14
Pages 149
ISBN 9789139204107
Kategori(er) Law
 ↳ Adminstrative law
Add to cart

Description

Sätter in förvaltningsrätten i ett helhetsperspektiv, samtidigt som det vardagsnära perspektivet eftersträvas. Den som ser på rättsområdet utifrån en ansökan om bygglov eller begäran om att ta del av en allmän handling får enklare att ta till sig den förvaltningsrättsliga materian. Samtidigt bör den som kommer i konflikt med en myndighet få reda på vilka krav som kan ställas ifråga om beslutsmotivering, omprövning och rättelse eller information om överklagande. På motsvarande sätt kan förvaltningsrätten betraktas i ett företagsperspektiv. Här presenteras förvaltningsförfarandets utformning, metoden att avgöra om förvaltningslagen är tillämplig eller inte, möjligheterna att söka rättelse av ett beslut, valet mellan förvaltningsbesvär och kommunalbesvär m.m.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 2 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng