Search

Diskrimineringslagen : En lärobok | 1st edition

by Håkan Gabinus Göransson and Naiti del Sante

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2018-04-03
Edition 1
More editions
Pages 213
ISBN 9789139115861
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering av personer med ”könsöverskridande identitet eller uttryck, en ny form av diskriminering bristande tillgänglighet och förstärkta regler om aktiva åtgärder.

Den här läroboken vänder sig till alla som vill skaffa sig kunskap om 2008 års diskrimineringslag som trädde i kraft 2009. Avsikten är att
boken ska kunna användas vid olika utbildningar t.ex. personalutbildning, av fackligt förtroendevalda och av studerande vid universitet och högskolor. Den är också lämplig som en praktisk handledning för personer som i sitt dagliga arbete kan ställas inför frågor som gäller diskriminering och likabehandling.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 3 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng