• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Gymnasieskolans regelbok 2017/18 : Bestämmelser om gymnasieskolan

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-10-03
More editions 2018/0, 2019/0
Pages 494
ISBN 9789139115687
Kategori(er) Law
Add to cart

Description

I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna
för gymnasieskolan samlade – även de som gäller för fristående
gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I slutet
av boken finns även ett sakregister.

Årets upplaga innehåller den lydelse av reglerna som gäller
under läsåret 2017/2018. Årets ändringar innebär bl.a. att det i
läroplanen har lagts till skrivningar om digital kompetens. När nya
bestämmelser som ska börja tillämpas senare redan är beslutade
finns även den kommande lydelsen med i boken.

Allt i urval och sammanställt av Lars Werner, som har mångårig erfarenhet av skolområdet.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda, elever
och föräldrar. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningen
och fortbildningen.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 3 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng