Search

Regelsamling i marknadsrätt | 13th edition

by Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink and Lars-Erik Ström

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-01-20
Edition 13
More editions
Pages 567
ISBN 9789139113362
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Used within following courses

Description

Detta är en samling av lagregler och andra normer som reglerar företagens reklam- och marknadsföringsåtgärder samt konsumenternas ställning på den svenska marknaden. Regelsamlingen är ett komplement till handboken Praktisk marknadsrätt och kan även ? tack vare att den innehåller ett centralt och värdefullt urval av både juridiska och etiska regler ? användas separat eller tillsammans med annan litteratur på området. Den trettonde upplagan av Regelsamling i marknadsrätt är uppdaterad till den 20 juni 2012 och innehåller bl.a. följande:

? Marknadsföringslagen.
? ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation.
? Ett urval av Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter.
? De nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkter bl.a. ang. marknadsföring via sociala medier.
? Upphovsrättslagen.
? Lagar om varumärkesrätt, firmarätt och mönsterrätt.
? Regler om givande och tagande av muta, lotterilagen.
? Radio- och TV-lagen.
? Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.
? Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
? Prisinformationslagen med Konsumentverkets allmänna råd.
? Personuppgiftslagen och lagen om namn och bild i reklam.
? Den moderniserade konkurrenslagstiftningen och annan central näringsrättslig lagstiftning.
? Den köprättsliga lagstiftningen ? köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt konsumentkreditlagen.
? Produktsäkerhets- och produktansvarslagarna.
? Speciallagstiftning om alkohol, tobak, livsmedel, läkemedel och kemiska produkter.
? Lag om skydd för företagshemligheter.
? Kriterier för bedömning av könsdiskriminerande
reklam.
? Förteckning över EU-direktiv och normer i urval.

Författarna är alla jurister och sedan länge praktiskt verksamma inom marknadsrättens område.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng