Search

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2010-07-01
Edition 8
Pages 960
ISBN 9789139108726
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Used within following courses

Description

Praktisk marknadsrätt är en handbok och lärobok som riktar sig till alla marknadsförare, annonsörer, reklamkreatörer, ansvariga reklamutgivare, delegerade reklamansvariga, marknadsekonomer, säljare, marknads- och produktchefer, marknads- och relationskonsulter, kommunikatörer och andra som arbetar med och beslutar om planering och genomförande av reklam och marknadsföringsåtgärder. Boken används även av advokater, företagsjurister, förbundsjurister och andra som har att bedöma reklam och marknadskommunikation från rättsligt och etiskt perspektiv. Praktisk marknadsrätt är mycket uppskattad som kurslitteratur såväl på universitet och högskolor som i näringslivets egen utbildningsverksamhet. Mycket arbete har lagts ner på att göra boken praktisk och lätt att använda både i det dagliga arbetet på företag, advokatbyråer, reklam- och PR-firmor samt inte minst i utbildning. Inför denna upplaga har stora delar av boken omarbetats och nyskrivits som en följd av att en ny marknadsföringslag införts baserad på direktiv från EU. Ur innehållet: · Svensk och europeisk marknadsföringsrätt · Yttrandefrihet och reklam · Internet som medium · Marknadsföringslagens uppbyggnad, administration och sanktioner · Otillbörlig marknadsföring ? svarta listan, aggressiva metoder, vilseledanden och illojal konkurrens · Informationskrav i annan särskild marknadsrättslig lagstiftning · Förmånserbjudanden och andra säljfrämjande åtgärder · Namn och bild i reklam · Stötande och diskriminerande reklam · Specialregler för vissa varor och tjänster · Direktmarknadsföring · Särskilda former och metoder för försäljning · och reklam · Ansvaret för varan · Immaterialrättslig lagstiftning · Konkurrenslagstiftningen · Företagsspioneri ? lagen om företagshemligheter

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 4 

 1 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng