• Inga resultat

Search

Miljöbalken : den nya miljörätten | 4th edition

by Stefan Rubenson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2008-09-15
Edition 4
More editions
Pages 352
ISBN 9789139108689
Kategori(er) Law
 ↳ Environmental law
Add to cart

Description

Här presenteras miljöbalken och dess regelverk på ett lättfattligt sätt. Lagen trädde i kraft i januari 1999 och innehöll nyheter som skärpta hänsynsregler, bestämmelser om miljökvalitetsnormer och sanktionsavgifter, rätt för miljöorganisationer att överklaga miljöbeslut samt en särskild organisation med regionala miljödomstolar. Den nya miljöstraffrätten och de utvidgade bestämmelserna om miljösanktionsavgift förklaras liksom EG:s miljöskadedirektiv och ändringarna i 10 kap miljöbalken. Framställningen av kemikalielagstiftningen har omarbetats på grundval av Reach - EG-lagstiftningen som har vidgat svensk kemikaliekontroll. I denna upplaga har också den omfattande praxis som skapats av Högsta domstolen och Miljöverdomstolen arbetats in. Som bilaga ingår hela miljöbalken samt speciallagstiftning. Boken vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och behöver känna till regelverket, till studerande och alla som är intresserade av miljörätt. Stefan Rubenson har varit chef för rättsenheten på Miljödepartementet och ledde arbetet med den nya lagen. Han är numera ordförande och chef för Statens VA-nämnd.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 7 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng