Search

Författningssamling i internationell privat- och processrätt | 6th edition

by Michael Bogdan

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-08-10
Edition 6
ISBN 9789139026471
Kategori(er) Law
 ↳ Litigation
Add to cart

Used within following courses

Description

Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga EU-förordningar och svenska regler avsedda att implementera olika EU-direktiv. Även de autonoma svenska reglerna har ändrats på åtskilliga punkter. Denna författningssamling, som i första hand är avsedd att utgöra ett hjälpmedel inom den akademiska juridikutbildningen, innehåller de viktigaste i Sverige den 15 maj 2022 gällande internationellt privat- och processrättsliga bestämmelserna samt vissa nya regler vilka ännu inte börjat tillämpas.

Professor Michael Bogdan och docent Patrik Lindskoug är båda verksamma vid Juridiska fakulteten i Lund.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng