Search

Praktisk processrätt : en handbok i processföring | 1st edition

by Claes Rainer

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-06-30
Edition 1
ISBN 9789139025184
Kategori(er) Law
 ↳ Litigation
Add to cart

Description

En övergripande handbok om det praktiska hantverket i att föra en rättegång från början till slut, hur strategin skall läggas upp, hur ombudet bör agera och uttrycka sig i olika situationer, förhållandet till klienten och till media, vikten av retorik m.m. Handboken utgår från de formella reglerna i rättegångsbalken men till detta läggs rekommendationer och erfarenheter av verkliga processer med tips i olika situationer och fallgropar att undvika för den praktiskt verksamma processjuristen.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng