Search

Lärare & elev : Rättsliga aspekter och etiska dilemman | 3rd edition

by Lena Sandström, Henrik Ahlenius and Wiweka Warnling Conradson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-08-13
Edition 3
Pages 132
ISBN 9789139022251
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

LÄRARE & ELEV, en bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare.

Några exempel kan ges:

  • En elev stör genom mobilprat och du tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?
  • En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska av i samband med gymnastik. Vad får du och får inte göra och varför?
  • En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper eller ”blundar” och ser bort. Vilka är dina skyldigheter och befogenheter som lärare i detta avseende?
  • En elev vägrar vara med på avslutning i kyrkan eller i ett julspel och du kräver att han berättar varför. Är ditt agerande korrekt?
  • En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skoltidning eller på en skolblogg och du förbjuder henne att skriva mer. Får du göra så?
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 1 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng