Search

Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt | 1st edition

by Ulf Maunsbach, Patrik Lindskoug and Gunnar Bramstång

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-01-12
Edition 1
ISBN 9789139018766
Kategori(er) Law
 ↳ Litigation
Add to cart

Used within following courses

Description

Ett helt nytt verk inom internationell privat- och processrätt och behandlar ämnet på ett ett modernt och pedagogiskt sätt. Boken tar sin utgångspunkt i gällande rätt och den omfattande EU-harmonisering som skett under de senaste 20 åren. Syftet med boken är inte att presentera en fullständig bild av IP-rätten utan att ge förutsättningar för en stabil och grundläggande förståelse för rättsområdet.Boken är i första hand tänkt att användas som lärobok för juriststudenter och den kommer att användas som kurslitteratur på juristprogrammet i Lund. Boken kan dock också användas som litteratur på andra utbildningar där det efterfrågas kunskap om IP-rätt och den kommer att vara användbara också för praktiskt verksamma jurister.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng