Search

Anknytningsteori | 2nd edition

by Anders Broberg, Pehr Granqvist and Pia Risholm Mothander

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2020-08-15
Edition 2
More editions 2006/1
Pages 608
ISBN 9789127827271
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Description

Denna nya utgåva av grundboken Anknytningsteori är grundligt reviderad och utökad med den senaste anknytningsforskningen och nya kapitel om bland annat genetik och kultur. Boken tar upp begreppen trygg bas och säker hamn, betydelsen av god omvårdnad, samt hur anknytningen utvecklas från vaggan till graven. Dessutom ingår flera uppdaterade kapitel från Anknytning i praktiken, exempelvis om desorganiserad anknytning, anknytningsbedömningar i olika åldrar samt interventioner. Boken ger en heltäckande och aktuell presentation av anknytningsteorin och flera av dess tillämpningar.

Anders Broberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor emeritus i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han har även lång erfarenhet av kliniskt arbete medbarn och familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Han forskar om barns utsatthet för våld i sin familj och hur man i utredningar kan förbättra möjligheten för barn att berätta om sin situation och det våld de bevittnat och/eller själva varit utsatta för.

Pia Risholm Mothander är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, docent och f.d. universitetslektor vid Stockholms universitet. Hon föreläser och medverkar i media som barnpsykologisk expert.

Pehr Granqvist är professor i utvecklingspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och certifierad utbildare i Anknytningsintervjun. Han har drivit många forskningsprojekt kring anknytning och leder en forskagrupp som studerar anknytning i olika åldersgrupper ur utvecklings-, social- och religionspsykologiska samt kliniska perspektiv. Han har publicerat en bok om anknytning och religion för ett internationellt förlag och skrivit kapitel på samma tema för två utgåvor av The Handbook of Attachment. Han har också haft en ledande roll i skrivandet av internationella konsensusartiklar kring praktiska tillämpningar av anknytningsteori.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 4 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng