Search

Autism och ADHD i skolan : Handbok i tydliggörande pedagogik | 1st edition

by Ann Lindgren, Anna Sjölund, Cajsa Jahn and Malin Reuterswärd

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-09-23
Edition 1
Pages 180
ISBN 9789127819047
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Description

Detta är en handbok för dig som möter elever med autism och adhd. Författarna ger konkreta tips på hur du snabbt och enkelt kan göra anpassningar och möta de krav som Skolverket ställer. Med tydliggörande pedagogik kommer du hjälpa fler elever med autism och adhd att klara grundskolan och göra stor skillnad med små medel.

 

Elever med autism och adhd har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta kommunikation och information. Författarna beskriver pedagogiskt vilka ojämna funktionsförmågor som ligger bakom de olika reaktioner och svårigheter du kan se hos dina elever. Framförallt visar de hur du med enkla tekniker kan kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevernas styrkor

 

Tydliggörande pedagogik gör det som sker i skolan begripligt och hanterbart. Som lärare kan du spara både tid och energi i ditt arbete och göra skolan meningsfull för dina elever och bidra till högre måluppfyllelse.

 

Boken riktar sig till alla inom skolans värld såsom lärare i skola och fritidshem, speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa, skolledare, fritidsledare och elevassistenter. Den passar allra bäst från förskoleklass till årskurs 9. Den är också särskilt utformad för att kunna utgöra ett underlag i kollegial handledning. Till boken finns en studiehandledning med checklistor som direkt kan kopplas till skolans systematiska kvalitetsarbete för tillgänglighet. Det är dags att låsa upp dörrarna till en tillgänglig skola!

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 9 

 7 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng