Search

PULS Biologi 6-9 Grundbok | 3rd edition

by Berth Andréasson, Lars Bondeson, Sture Gedda, Birgitta Johansson and Ingemar Zachrisson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Natur & Kultur
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2007-05-31
Edition 3
Pages 384
ISBN 9789127616059
Kategori(er) Nature science & Tech
 ↳ Biology
Add to cart

Description


Därför har PULS Biologi en tydlig struktur med fyra avdelningar:

  1. Livets myller om den myllrande mångfalden av olika livsformer, var och en med sitt speciella sätt att överleva.
  2. Ekologi om det känsliga samspelet i naturen och om människans roll och påverkan.
  3. Människan om samspelet mellan olika organ i kroppen, varför vi blir sjuka och vad vi behöver för att må bra.
  4. Arv och utveckling om de molekyler som styr själva livet, om hur vi ärver egenskaper och om hur livet har utvecklats på jorden.

Ordning i myllret
PULS Biologi innehåller förslag på hur du kan lägga upp din undervisning, men den tydliga strukturen i kombination med ett innehållsrikt register gör att boken även fungerar utmärkt som uppslagsbok.

Varje avdelning inleds med ett introduktionsuppslag. Inom varje avdelning finns ett antal fristående kapitel, med väl strukturerade texter som samspelar med tydliga och innehållsrika illustrationer.

Sammanfattning och frågor
Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och frågor på tre nivåer: Minns du?, Förstår du? och Utmaningen. Intill texten finns hänvisningar till laborationer samt hänvisningar till PULS Fysik, Kemi och Teknik för att underlätta samordning.

Uppgifter
I slutet av varje kapitel i grundboken finns laborationer och andra praktiska uppgifter. Dessa finns även som kopieringsunderlag i Materialbanken.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng