Search

Bild för högstadiet | 1st edition

by Matilda Åhall and Ida Lisell

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Läromedel
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2023-05-24
Edition 1
Pages 184
ISBN 9789127464407
Kategori(er) Food & Beverages
 ↳ Diets
Add to cart

Description

Bygger på framgångsrika Digilär Bild 7-9 med fokus på visuell kommunikation Klassrumsnära med tydlig struktur som varvar teori, bildanalys och praktiska övningar Kreativa och roliga uppgifter med olika tekniker, material & verktyg Ger eleven användbar kunskap om normer, bildrättigheter, mediebilder, samtida och historisk konst och arkitektur.
Nya kursplaner

Digilär Bild följer de nya kursplanerna för 2022 och täcker hela dess innehåll. Läromedlet har en tydlig struktur för att göra det möjligt att pröva kunskapskraven i kursplanerna flera gånger på många olika sätt. Till läromedlet följer en tydlig lärarhandledning där förslag på upplägg under alla högstadieår ges.

Visuell kommunikation

Läromedlet är uppbyggt kring ett elevnära och elevaktivt arbetssätt med fokus på det kommunikativa: visuell litteracitet. Elever lär sig hur bilder skapas, hur bilder kan tolkas och hur vi kritiskt kan granska bildbudskap.

Till varje ämnesområde i läromedlet finns det bildanalysuppgifter, praktiska och sådana som ska tolkas, som ger en god grund för elever att utveckla sin förmåga att uttrycka åsikter och delta i samhället på ett visuellt kommunikativt sätt. Det finns även fördjupningsuppgifter kopplat till varje ämnesområde i läromedlet där eleverna kan framställa bilder med hjälp av olika verktyg, tekniker och material.

Text och bild

Texterna som presenterar de övergripande ämnesområden i läromedlet är skrivna på ett intresseväckande och informativt sätt - men fortfarande med bilden i centrum! Texterna innehåller särskilt utvalda betydelsebärande bilder som i flera fall presenteras med hjälp av filmklipp och bildberättelser.

Texterna är korta och kopplar tydligt till de analysuppgifter och fördjupningsuppgifter som finns i läromedlet. De är skrivna utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som ska stötta alla elever i sin läsning.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 4 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng