Search

Rivstart A1+A2 Övningsbok | 2nd edition

by Paula Levy Scherrer and Karl Lindemalm

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-05-15
Edition 2
More editions 2008/1
Pages 192
ISBN 9789127434219
Kategori(er) Language
 ↳ Swedish
Add to cart

Description

 

Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven.

              Reviderad för ännu mer aktivitet

Nya reviderade Rivstart har ett uppdaterat innehåll och en tydligare struktur. Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kommunikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstart består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala och Rivstart innehåller nivåerna A1-C1.

I Rivstart används nya tempusbeteckningar som är klara och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets tempus heter presens perfekt (har talat), presens (talar) och presens futurum (ska tala). Då-systemets tempus heter preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talade) och preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempussystem och namnen indikerar också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademiens grammatik där det dock inte implementerats.

För studievana och självstudier

Rivstart tar upp många varierade texttyper och övningar. Uttalsträning vävs nu in i kapitlen och Rivstart kommer ge dina elever goda förutsättningar för en fungerande vardagskommunikation.Läromedlet passar även bra för studier på egen hand. Pedagogiken och arbetet med textbok och övningsbok är lätt att förstå och följa med i. 

 

Textböcker och Övningsböcker

Övningarna i textböckerna är kommunikativa och de många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket. Skrivuppgifterna befäster och utvecklar deltagarnas språkliga förmåga ytterligare. Dessutom finns ordlistor på engelska och tyska. Längst bak i böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Allt för att underlätta det självständiga arbetet med språket!

I textboken introduceras grammatiska moment som följs upp med systematiska övningar i övningsboken. Uppgifterna här lämpar sig väl för självstudier/hemarbete.

Ovan kan du trycka dig vidare till Rivstarts Läromedelswebb. Där finns extramaterial och inlästa ljudfiler. Inloggningskod hittar du på insidan av textböckernas omslag. Där hittar såväl du som dina elever extramaterial som webbövningar, text- och övningsbokens facit, hörövningstester, framstegstester med facit, övningsdialoger samt verblista. 

 
      Lärarhandledning

I Rivstarts lärarhandledning finns råd och tips för arbetet med böckerna samt en mängd kopieringsunderlag och tester där eleven själv kan se sin språkutveckling. I lärarhandledningarna hittar du även manus till varje kapitels hörövningar. Cd-skiva med mp3 filer till alla texter och hörövningar ingår.

 

Snart når du ännu längre!

Rivstart utökas och finns snart även för nivåB2+/C1. Vår nya bok ger eleven möjlighetatt avancera sin språkliga nivå ytterligareoch förfina sina kunskaper för högre studier.På så sätt är Rivstart B2+/C1 det perfektaläromedlet för dig som vill arbeta ellerstudera vidare i Sverige. 

Boken beräknas vara färdig vt 2015.

 

 

  Rivstart som Interaktiv bok Plus

Rivstart finns nu även som Interaktiv bok Plus! Här ingår, förutom själva boken i digital form, funktioner som inspelad uppläsning av hela boken, en mängd varierade interaktiva webb- och hörövningar, möjlighet att bokmärka, markera, söka, förstora och anteckna samt kopieringsunderlag och extramaterial. Passar extra bra för elever som studerar mycket på egen hand eller för grupper av elever med varierande kunskapsnivåer. 

Digitalböcker 

Rivstart läroböcker och övningsböcker, upplaga 1, finns även som digitalböcker med inläst text med naturligt tal. Digitalböckerna har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Använd dem gärna för genomgångar med projektor.

Rivstart Yrkesliv fungerande svenska på jobbet!

Tryck på fliken högst upp på sidan för att läsa mer om Rivstart Yrkesliv.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 9 

 6 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng