Search

Retoriklek i förskolan/Förskoleserien | 1st edition

by Gunlög Åkerstedt Lindell

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur
Language Swedish
Book type Spiral
Utgiven 2014-07-07
Edition 1
Pages 108
ISBN 9789127433939
Kategori(er) Language
 ↳ Rhetoric
Add to cart

Used within following courses

Description

Fokus i boken är lagd på att barnen ska utveckla ett rikt språkbruk, argumentera och lösa konflikter och träna samarbete och turtagning. Boken bjuder också på utvecklande retorikövningar för arbetslaget. Till materialet hör en lärarwebb med filmer som kompletterar boken.

Författaren Gunlög Åkerstedt Lindell är retorikpedagog med akademisk utbildning i konfliktbearbetning, ledarskapsutveckling och barns språkutveckling. Gunlög är föreläsare med stor erfarenhet av kurser för pedagoger i förskola och skola. Hon är även utbildad skådespelare.

 

 

 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 1 

 5 

 6 

 6 

 5 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng