Search

PULS Biologi 7-9 Fjärde upplagan Grundbok | 4th edition

by Berth Andréasson, Lars Bondeson, Sture Gedda, Birgitta Johansson and Ingemar Zachrisson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-06-03
Edition 4
Pages 384
ISBN 9789127421660
Kategori(er) Nature science & Tech
 ↳ Biology
Add to cart

Description

PULS Biologi för Lgr 11 och PULS Biologi FOKUS

PULS Biologi är en komplett lärobok som tar upp biologins alla viktiga områden. Den består av fem olika avdelningar, Planetens gränser, Myller, Ekologi, Människan samt Arv och utveckling. I dessa behandlas ekologi, människan och livets utveckling på djupet, liksom den stora mångfalden av levande organismer. PULS Biologi utgör en bred och bra grund för biologiundervisningen och ger eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor som beskrivs i Lgr 11.

 

 

 

Till varje kapitel i PULS Biologi finns ett stort urval av olika sorters uppgifter, praktiska undersökningar, diskussionsuppgifter och begreppsträning. Flera av uppgifterna finns med varierande grad av öppenhet, så att elever kan arbeta med samma uppgift men på olika sätt, allt utifrån behov och förutsättningar. Dessutom finns det ett antal instuderingsuppgifter med ökande svårighetsgrad sist i varje kapitel. I lärarhandledningen finns många tips på hur man kan arbeta med bokens innehåll men också många idéer kring hur man till exempel kan samverka med andra ämnesområden eller använda andra aktörer i samhället som arbetar inom biologiområdet. Källkritisk granskning och värdering av information är viktiga bitar som lyfts fram.

 

PULS Biologi FOKUS

Har du elever som av olika anledningar upplever PULS Biologi grundbok som för svår? Då rekommenderar vi PULS Biologi FOKUS! Texterna i PULS Biologi FOKUS är skrivna för att underlätta läsning och läsförståelse.

 

Eleverna får hjälp att fokusera på en sak i taget genom:

Genom sammanhållna uppslag där text och bild hänger ihop och kompletterar varandra.  Att extra information och grafiska signaler har rensats bort, inga hänvisningar till uppgifter eller andra ämnen. Att texten har ojämn högermarginal för att undvika avstavningar. Numrerade textrader med lite större mellanrum och större text. Att det saknas kursiverade ord, viktiga ord samlas istället i kapitlets sammanfattning.

 


 

PULS Biologi FOKUS är parallell med grundboken och det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. FOKUS innehåller mindre mängd fakta och förklarar begrepp på ett annat sätt än grundboken, information om det hittar du i lärarhandledningen. FOKUS finns som digitalbok med inläst text.

  

 

NYHET! I FOKUS Arbetsbok finns speciellt anpassade instuderingsfrågor till PULS Biologi FOKUS, med tydliga rubriker och sidhänvisningar. Eleven skriver svar på frågorna direkt i arbetsboken.

 

Digital lärarhandledning
Till PULS Biologi och PULS Biologi FOKUS finns nya Lärarhandledningar med kopieringsunderlag (pdf). I lärarhandledningen hittar du tips och kommentarer till elevböckernas texter, laborationer och uppgifter som kopieringsunderlag. Flera uppgifter finns i mer än en version så att du som lärare kan ge eleverna möjlighet att göra dem på sin nivå. Här finns utförliga kommentarer till laborationer och uppgifter, svar till grundbokens och arbetsbokens instuderingsfrågor Minns du? Förstår du? och Utmaningen. Där finns också svar till arbetsboken FOKUS frågor, gott om extrauppgifter som täcker allt från begreppsträning till fördjupnings- och diskussionsuppgifter samt studieblad. Dessutom Lärarhandledning kopplad till FOKUS för dig som har elever med svenska som andraspråk och FOKUS Greppa begreppen - handledningar, övningar och kopieringsunderlag för att kunna arbeta med begreppsinlärning.

 

 

 

Digitalböcker
PULS Biologi grundbok och PULS Biologi FOKUS finns också som digitalböcker. I dessa är all text inläst och dessutom har de sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Använd gärna digitalboken för genomgångar i klassen med hjälp av projektor. Digitalböckerna säljs som abonnemang

 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng