Search

Vad är queer? | 2nd edition

by Fanny Ambjörnsson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2016-07-02
Edition 2
More editions
Pages 250
ISBN 9789127147461
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Society & Politics
Add to cart

Description

Vad är queer? utkom första gången för tio år sedan och mycket har hänt. Lagar har ändrats och lhbtq-frågor har tagit steget från barrikaderna in i den etablerade offentligheten. Så vad är queer i dagens Sverige?

 

Fanny Ambjörnsson har nu uppdaterat sin lättfattliga introduktion i ämnet. Utifrån olika exempel beskriver hon rörelsens politiska bakgrund, dess teoribildning och den samtida queeraktivismen. Framför allt visar hon att queer är djupt samhällsrelevant. Det får oss att tänka förbi antagandet att det enbart finns ett sätt att vara en sexuell kvinna eller man på och att vi över huvud taget förväntas sortera in människor i kvinnor och män, hetero och homo. Boken ger oss redskap att ifrågasätta det vi upplever som naturligt och självklart, vare sig det handlar om genus, sexualitet eller normalitet i en vidare bemärkelse.

 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 6 

 6 

 3 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng