Search

Omvårdnad på akademisk grund : Att utveckla och ta ansvar | 1st edition

by Petra Lilja Andersson and Anna Forsberg

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2016-07-02
Edition 1
Pages 160
ISBN 9789127141469
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
Pedagogic & Psychology
Add to cart

Description

Den här boken ger vägledning för sjuksköterskestudenter att forma sin yrkesidentitet och finna kärnan i sjuksköterskeprofessionen. Det handlar om att ge omvårdnad på akademisk grund utifrån vetenskap, etik och praktik. Författaren sätter detta i sitt sammanhang med hjälp av de sex kärnkompetenser som sjuksköterskan förväntas förvärva.

 

Vad innebär det egentligen att vara sjuksköterska? Det krävs inte bara kliniska kunskaper utan även drivkraft, mod att ta ansvar och förmåga att sätta patienternas bästa främst. De val som man ställs inför får konsekvenser både för dem vars tillit och förtroende man ska förtjäna och för en själv.

 

Anna Forsberg guidar läsaren i att reflektera över vad det innebär att sjuksköterskan har ett akademiskt yrke och vilka steg studenten behöver ta för att utveckla ett så kallat akademiskt vårdande. Teoretiska avsnitt varvas med kliniskt verksamma sjuksköterskors reflektioner kring sin profession och sitt ansvar i mötet med patienterna.

 

Boken vänder sig till sjuksköterskestudenter på såväl grundläggande som avancerad nivå samt till kliniskt verksamma sjuksköterskor som önskar stärka sin yrkesroll.

 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 8 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng